The second press release, feel like a real PR person now 😆

The original post.

Beat Stickman: Beyond, an ambitious idle clicker, making a comeback with a free DLC, quality of life update, and the deepest-ever discount

Announcement – press release for immediate public use


Beat Stickman: Beyond (developed by Mini Fun Games) is an incremental, idler, clicker game with chaotic funny graphics, a sci-fi theme, and a narrative that drives the progression of the game. It is mainly inspired by SPACEPLAN, Cookie Clicker, and the classic Interactive Buddy. The game tries to tell a sci-fi story using the game itself as a plot device.


Beat Stickman: Beyond was released in September 2022, but it did not receive the attention it deserved. The solo indie developer of the game has recently decided to give it a major update to make it more appealing and enjoyable for the players. The update consists of three parts:
 

  • The first part is a free DLC called Beat Stickman: Beyond – Story Mode, which rebalances the game to reduce the grinding and focus more on the story.
  • The second part is a quality-of-life update that fixes many issues and adds features like Dark mode, Windowed mode, left mouse alternative button, and more to make the gameplay smoother.
  • The third part is a huge discount that offers the game at the lowest price ever, giving more players the chance to get it.

The update and discount will be available on October 23, 2024.

Watch Beat Stickman: Beyond’s announcement trailer:
https://www.youtube.com/watch?v=7qiRMZh7uAA

Watch Beat Stickman: Beyond’s epic story trailer:
https://www.youtube.com/watch?v=Bp6ar2zyYI4

Visit Beat Stickman: Beyond’s Steam page:
https://store.steampowered.com/app/1494280/Beat_Stickman_Beyond/

Press inquiries (press review Steam keys are available): [email protected]

Mini Fun Games is a video game studio located in Vietnam, by the solo developer FVS. Its home page is at https://minifun.games . Email contact: [email protected] .

NOT a typical day

It feels like you’re breaking up with a toxic relationship. You know it has to be done, and you know you all will be better, but you just can’t stand the feeling of saying goodbye 🙁

Unitoxic

Các bạn vẫn hay đọc drama trên mạng kiểu bạn trai toxic, ngoại tình đánh đập chửi bới, xong dưới comment kiểu: biết thế sao vẫn còn yêu, biết thế rồi lại còn lấy, lấy rồi biết vậy lại đẻ đứa thứ nhất, biết thế xong vẫn đẻ đứa thứ,…nhìn chung ai cũng bó tay.

Unity là kiểu bạn trai toxic như thế, và chúng ta là những người “biết thế rồi”, nhưng khả năng sẽ vẫn tiếp tục đâm đầu. Đây không phải là lần đầu Unity nó ra tay hành hung, lần trước đã có nhưng cộng đồng lúc đó nhỏ hơn nên sóng chưa to.

Và lần này đánh nhau um lên ai cũng biết, nhưng lỗi vẫn thuộc về Unity, vì chính nó cũng đã xin lỗi. Nhưng, vì các bạn đã biết thế rồi, nên lần sau mà bị nó đánh nữa thì không phải lỗi của Unity nữa mà là lỗi của U 🫵.

Trên đây chỉ đơn thuần muốn chia sẻ góc nhìn cá nhân, còn trả lời cho câu hỏi là mình bị ảnh hưởng gì bởi Unity không thì câu trả lời là 3 – 0 :))) :
– Mình không phải tuyển dụng nhân sự về Unity
– Mình không phải làm thuê về Unity
– Mình không…đủ $ để được trả cho Unity (😭😭😭)

Còn mình, tổng hợp của các yêu tố khác nhau, nên dự án sau sẽ đi tìm một FOSS. 

Cướp đêm là giặc, cướp ngày là…Unity!

Câu chuyện thu phí theo tier, scale theo mức độ sử dụng, hay doanh thu nó cũ vl, và trước giờ không ai có vấn đề với nó. Nhưng Unity với quy định thu phí mới lại làm anh em náo loạn, vì sao vậy?

Vì những cái thu phí tương tự khác nó thường có 3 đặc điểm:

Gắn với một chi phí thực sự (điển hình là phí sử dụng server, mình dùng nhiều hơn thì thì nó tốn điện hơn :))) )

– Scale theo doanh thu

– Dev có thể kiểm soát

Còn thu phí theo install của Unity thì sao:

– Nó hoàn toàn không gắn với 1 chi phí thực sự nào từ Unity. Chi phí để Unity làm ra nó là có thật và đúng là rất lớn, nhưng nó không phải là chi phí scale theo install.

– Doanh thu không hề scale theo installs, nó scale theo users

– Dev không thể kiểm soát được installs. Chắc ông nghĩ ra chính sách này nghĩ ai cũng chỉ làm game cho iOS và consoles :)))

Game đang làm thì vẫn phải làm tiếp thôi, chỉ là giờ không biết hy vọng điều gì nữa, hy vọng nó sẽ ít $ để không bị ảnh hưởng hay hy vọng nó nhiều $ để bị ảnh hưởng và lại thành ra vẫn ít $ nhưng được cái đau đầu 😕 ?