Cướp đêm là giặc, cướp ngày là…Unity!

Câu chuyện thu phí theo tier, scale theo mức độ sử dụng, hay doanh thu nó cũ vl, và trước giờ không ai có vấn đề với nó. Nhưng Unity với quy định thu phí mới lại làm anh em náo loạn, vì sao vậy?

Vì những cái thu phí tương tự khác nó thường có 3 đặc điểm:

Gắn với một chi phí thực sự (điển hình là phí sử dụng server, mình dùng nhiều hơn thì thì nó tốn điện hơn :))) )

– Scale theo doanh thu

– Dev có thể kiểm soát

Còn thu phí theo install của Unity thì sao:

– Nó hoàn toàn không gắn với 1 chi phí thực sự nào từ Unity. Chi phí để Unity làm ra nó là có thật và đúng là rất lớn, nhưng nó không phải là chi phí scale theo install.

– Doanh thu không hề scale theo installs, nó scale theo users

– Dev không thể kiểm soát được installs. Chắc ông nghĩ ra chính sách này nghĩ ai cũng chỉ làm game cho iOS và consoles :)))

Game đang làm thì vẫn phải làm tiếp thôi, chỉ là giờ không biết hy vọng điều gì nữa, hy vọng nó sẽ ít $ để không bị ảnh hưởng hay hy vọng nó nhiều $ để bị ảnh hưởng và lại thành ra vẫn ít $ nhưng được cái đau đầu 😕 ?