Unitoxic

Các bạn vẫn hay đọc drama trên mạng kiểu bạn trai toxic, ngoại tình đánh đập chửi bới, xong dưới comment kiểu: biết thế sao vẫn còn yêu, biết thế rồi lại còn lấy, lấy rồi biết vậy lại đẻ đứa thứ nhất, biết thế xong vẫn đẻ đứa thứ,…nhìn chung ai cũng bó tay. ... Read More

Cướp đêm là giặc, cướp ngày là…Unity!

Câu chuyện thu phí theo tier, scale theo mức độ sử dụng, hay doanh thu nó cũ vl, và trước giờ không ai có vấn đề với nó. Nhưng Unity với quy định thu phí mới lại làm anh em náo loạn, vì sao vậy? Vì những cái thu phí tương tự khác nó thường ... Read More