Nhảm #2

Vợ tôi cố chụp một khoảnh khắc của con gái, nhưng khi giơ máy lên là con lại tập trung vào máy, mất đi biểu cảm ban đầu. Và thế là tôi bên cạnh lại chém gió về đo đạc trong vật lý lượng tử 🫢

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *