Nhảm #3

Nghĩa khí của người trong giang hồ là bảo vệ kẻ yếu, chống lại kẻ mạnh. Có thể một mình sống chết với một toán cướp nhưng sẵn sàng cúi mình trước người già, không chấp vặt trẻ con. Người ăn chay thì ngược lại, sẵn sàng tận tâm sát hại những dạng thể sống ... Read More

Nhảm #2

Vợ tôi cố chụp một khoảnh khắc của con gái, nhưng khi giơ máy lên là con lại tập trung vào máy, mất đi biểu cảm ban đầu. Và thế là tôi bên cạnh lại chém gió về đo đạc trong vật lý lượng tử 🫢

Nhảm #1

Việt Nam có thành ngữ “Học ăn học nói, học gói, học mở”. Trong lập trình có “open-closed principle”. Chuyện Ali Baba và 40 tên cướp nhấn mạnh rất rõ Ali Baba ra vào, rời đi đã đều bình tĩnh mở đóng cửa cẩn thận, lấy cũng rất tối ưu giữa giá trị và khối ... Read More