Cướp đêm là giặc, cướp ngày là…Unity!

Câu chuyện thu phí theo tier, scale theo mức độ sử dụng, hay doanh thu nó cũ vl, và trước giờ không ai có vấn đề với nó. Nhưng Unity với quy định thu phí mới lại làm anh em náo loạn, vì sao vậy? Vì những cái thu phí tương tự khác nó thường ... Read More