DreamHack Beyond Summer Indie Showcase

Hẳn là U.S.Air Force tài trợ 😂 Tham gia cho vui thôi chứ, đang stress vì chưa biết thiết kế tiếp game kiểu gì, liệu có xong game ko :))) Chắc dự án sau phải chắc chắn có game mới làm game page quá 🥲🥲🥲

DHBsummershowcase

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *